piątek, 22, czerwiec 2018
Szansa dla małych przedsiębiorców.
Stowarzyszenie – LGD „Żywiecki Raj” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Małe Projekty” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w terminie od 14 czerwca 2013 r. do 2 lipca 2013.
Przykładowy zakres realizacji Małych Projektów: zagospodarowanie przestrzeni publicznej (np. trasy rowerowe, konne, górskie, nornic walking), organizacja szkoleń, warsztaty z zakresu ginących zawodów i rzemiosła, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty muzyczne, organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, targi produktu regionalnego, budowa domku letniskowego, placu zabaw, promocja produktów lub usług lokalnych, remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich, budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony modernizacją, zagospodarowanie, oznakowanie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, odbudowa, renowacja, restauracja, remont lub oznakowanie obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków), kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów zwyczajów, języka regionalnego i gwary itd. Kwota refundacji do 50 tys, zł.
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: usługi związane ze sportem, rekreacją, wypoczynkiem, turystyką, wynajmem pokoi gościnnych dla turystów (roboty budowlane i wyposażenie), rękodziełem, rzemiosłem, zdrowym trybem życia, odnawialnymi źródłami energii, ochroną środowiska, wdrażaniem technologii ekologicznych. Kwota refundacji do 300 tys. zł.
Szczegóły na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.leader-zywiec.pl.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia