czwartek, 24, maj 2018

Podziękowanie za „Akcja Renowacja” dla Parafian i sympatyków kościoła Św. Katarzyny..

 

 

 

W przeciągu miesiąca odbył się kolejny piękny koncert w scenerii odrestaurowanego kościoła Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie. W ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego gościł u nas zespół Gospel z Łękawicy, a wczoraj prosto z Podhala Kolędowali Maluśkiemu jaz pod powoły Trebunie – Tutki.

 

Organizatorem koncertu był portal WG Media, Wójt Gminy Węgierska Górka, Proboszcz Parafii w Cięcinie oraz Ośrodek Promocji Gminy przy wsparciu Beskid Ekosystem z Cięciny, Banku Spółdzielczego Węgierska Górka, Konstrukcji Żywiec – Maciej Obrocki, Karczmy pod Baranią, FHU Stopka, Beskid Instruments, Centrum Języków Obcych Blackbird.

 

Koncert był podziękowaniem za „AKCJA RENOWACJA”, czyli akcji dzięki której udało się zebrać ponad 1,5 mln złotych od początku 2010r. aż do stycznia 2017r. Na tą kwotę złożyła się większa część parafian, a także osób spoza parafii, sympatyków i osób związanych emocjonalnie z tym kościołem.

 

Inicjatywa oraz pomysł tej Akcji zrodził się na tym portalu i wraz z księdzem Proboszczem po kilku roboczych spotkaniach została ona rozpoczęta.

 

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich oraz diecezjalnych. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ks. Proboszcz Stanisław Bogacz został odznaczony brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Medal w imieniu Ministra wręczył Pan Jan Chrząszcz pierwszy wicewojewoda śląski. Ks. Bogacz w tym roku obchodzi również  złoty jubileusz 50-lecia posługi kapłańskiej z czego ponad połowę w Cięcinie. W swojej wypowiedzi przyznał, że odznaczenie należy się całej parafii i stwierdził, że „(…) zrobiliśmy to co do nas należało, a może jeszcze nie wszystko(…)”

 

Następnie wręczono podziękowania wszystkim dobroczyńcom, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do  przywrócenia blasku świątyni w Cięcinie:

 

- Wojewodzie Śląskiemu - za wsparcie działań rewitalizacyjnych w zakresie wymiany poszycia dachowego dofinansowanie renowacji  ołtarza św. Anny, św. Barbary i św. Floriana (odebrał wicewojewoda Jan Chrząszcz),

 

- Panu Mariuszowi Godce - za nadzór na przebiegiem prac związanych ze sztuka konserwatorską,

 

- Panu Stanisławowi Dąbrowie - Marszałkowi Województwa Śląskiego za środki finansowe w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego,

 

- Wójtowi Gminy Węgierska Górka  Panu Piotrowi Tyrlikowi za czujne oko dbające o płynny przebieg prac rewitalizacyjnych i dbałość o pozyskanie funduszy z zewnątrz,

 

- Ks. Szymonowi Traczowi - Diecezjalnemu Konserwatorowi Zabytków - za dbałość o prawidłowe wykonanie prac konserwatorskich,

 

-  Panu Marcinowi Błaszczykowi - za konserwację  i restaurację  malowideł i nawarstwień ściennych,

 

- Panu Krzysztofowi Ściganemu - za bezinteresowny remont całej instalacji elektrycznej oraz wyposażenie kościoła w zabezpieczenia przeciwpożarowe,

 

- Radzie Gminy za dotacje celowe na płynny przebieg prac renowacyjnych,

 

- Panu Wiesławowi Bednarzowi - za realizacje wniosków unijnych,

 

- Stowarzyszeniu Ciecina.eu za inicjatywę jaką był pomysł remontu tegoż zabytku,

 

- Stowarzyszeniu Ochrony Zabytków i Rozwoju Cięciny Magura,

 

- Parafianom - za fundusze i wkład w odbudowę,

 

- Państwu Zofii i Andrzejowi Pilichowskim, Państwu Alicji i Michałowi Waligóra i Pani Bogusławie Wolnej,

 

- Panu Adamowi Stasicy - inspektorowi nadzoru - za pieczę nad prawidłowym przebiegiem prac renowacyjnych,

 

- Panu Tadeuszowi Kalfasowi - za renowację patronki kościoła Świętej Katarzyny,

 

- Nadleśnictwu Węgierska Górka,

 

- Panu Mariuszowi Bielowi.

 

koncert_trebunie

 

W swojej wypowiedzi ks. Tracz – Diecezjalny Konserwator Zabytków powiedział:

 

„(…) kiedy 1948r. prof. Jerzy Szablowski odnośnie kościoła w Cięcinie napisał, że jest to kościół z początku XVI w., ale bez stylowy. Po tym co udało się tutaj zrobić, widzimy, że ten styl się odnalazł. Zniknęły eternity zniknęła patyna, która odbierała szlachetność i piękno tego na co dziś możemy popatrzeć.

 

W jakim stylu ten kościół jest wzniesiony? Myślę, że w stylu wielkiej ofiarności i troski. I za to również w imieniu ks. Biskupa i swoim bardzo dziękuję ks. Prałatowi, wszystkim Parafianom, którzy z ogromna ofiarnością i troską przyczynili się do tego dzieła.

 

I tak jak to zostało tu powiedziane  te podziękowania należą się do każdego i każdej z Was, którzy z taką miłością jesteście za ten kościół odpowiedzialni i za niego się troszczycie (…)”

 

Ludzie przychodzą i odchodzą, czasy się zmieniają, ale owoc pracy pozostaje.

 

koncert_trebunie

 

Po części oficjalnej Zespół Trebunie – Tutki wystąpił z przepięknym koncertem kolęd, pastorałek i muzyki góralskiej, przeplatany przypowieściami i gawędami z Podhala.  

 

Góralskie kolędowanie w Cięcinie

Zdjęcia: Daniel Franek - Okiem Fotoreportera

 

fiddler

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia