wtorek, 28, listopad 2023

News Show Pro GK5

Wsparcie Św. Mikołaja

Wesprzyj Świętego Mikołaja.

Czytaj więcej

Zagroda Świętego Mikołaja

Zaprasza wszystkie dzieci.

Czytaj więcej

Zaproszenie do konkursu

Konkurs Grup Kolędniczych, podczas X Jarmarku w Cięcinie.  

Czytaj więcej

Module Tabs

  • Wydarzenia
  • Artykuły
  • Sport
  • Gwarą
  • Ogłoszenia

Prezentacja i promocja nowej książki Wawrzyńca Ficonia.

"W najbliższą niedzielę tj. 24 lipca w obu naszych kościołach będzie można nabyć książkę autorstwa Wawrzyńca Ficonia pt. "Kościół Przemienienia Pańskiego Budowa i życie religijne Parafia Cięcina". Po każdej mszy św. będzie możliwosć otrzymania autografu od autora.

Natomiast w dniu 4 sierpnia br. o godz. 16.30 zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgierskiej Górce, gdzie  odbędzie się promocja książki oraz spotkanie z autorem.

Poniżej Przedmowa Biskupa Tadeusza Rakoczego, która zachęca do nabycia tego opracowania, stanowiącego monumentalny pomnik upamiętniający tych, którzy mieli i mają swój udział w budowie wspólnoty parafialnej i swojego kościoła.

Bielsko – Biała 28 kwietnia 2011 r.


Bóg, który umiłował świat – a w świecie człowieka – dał Syna swego Jednorodzonego, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, Emanuela – to znaczy „Boga z nami” (Mt 1, 23). Dał Go. I On jest z nami. A najbardziej jest z nami w Eucharystii. To dlatego bł. Jan Paweł II nazwał Eucharystię sakramentem Emmanuela, bo w sakramencie tym On co dnia jest z nami.

Niestety, w ostatnim czasie nasila się sprzeciw wobec Tego, który „tak umiłował świat”, że syna swego dał, aby nas zbawił – i pozostał wśród nas. Jakkolwiek jednak silny byłby ten sprzeciw, nic nie jest w stanie zmienić faktu Chrystusa. Jakkolwiek ludzie i społeczeństwa urządzałyby swoje życie ignorując Boga, nic nie zmienia tego, że Jezus Chrystus trwa w dziejach człowieka i świata. Jakkolwiek negowano by Boga i dezawuowano Kościół, nic nie zmienia prawdy, że Jezus Chrystus umiłował człowieka do końca – i że tę miłość „do końca” uczynił sakramentem swego Kościoła.

„W żadnym sakramencie – mówi nasz kaznodzieja narodowy – tak właśnie mówić nie możem, iż mój jest Chrystus, jako w tym. Mój jest, bo Go pożywam, bo we mnie jest (…) o, jaka to mi pociecha, mnie słabemu jak trzcina (…). Jaka pociecha mnie grzesznemu, gdy tak czystego Ciała pożywam! Jakie wesele mnie smutnemu, gdy Pana chwały mam z sobą” (Piotr Skarga, Kazania na niedzielę).

I dla nas ogromna pociecha, że i my, jak ks. Piotr Skarga i jak nasi przodkowie, od ponad 650 lat możemy pożywać tego przeczystego Ciała, że od ponad 650 lat Jezus Chrystus zamieszkuje w tabernakulum w swoim kościele pośród mieszkańców Cięciny, i to nie tylko w szesnastowiecznej świątyni pw. Św. Katarzyny, ale także w świątyni pw. Przemienienia Pańskiego, konsekrowanej w 2006 r.

Długa i trudna była budowa tego kościoła, i ileż wymagała samozaparcia, poświęceń, ofiar, siły woli i siły wiary! Najlepiej świadczą o tym słowa ks. kard. Karola Wojtyły wypowiedziane na pogrzebie ks. proboszcza Jana Bryndzy: „Wasz proboszcz udawał się w drogę w trudnym pod względem komunikacji na drogach dniu, ażeby spełnić obowiązek, który od lat leżał mu na sercu, związany z budową nowego kościoła w Waszej parafii. Wiem, z wielu rozmów z nim, jak bardzo ta sprawa budowy nowego kościoła w parafii cięcińskiej leżała mu na sercu, jak do niej wciąż wracał. A kiedy ostatecznie to długo, przez kilkanaście lat oczekiwane, zezwolenie na budowę kościoła zostało wydane, wówczas podjął decyzję, że sam będzie ten kościół budował”.

I budował, lecz niestety, nie zdołał go ukończyć. Kontynuatorem jego dzieła był ks. Tadeusz Masny, który ostatecznie doprowadził do wybudowania tej okazałej, jakże wspaniałej świątyni. Później w jej wykończeniu i upiększeniu mieli wielki udział ks. prałat Stanisław Śmietana oraz obecny proboszcz ks. prałat Stanisław Bogacz – i to właśnie dzięki nim i ich współpracy z parafianami oraz architektami możemy się dzisiaj szczycić pięknym wystrojem tego kościoła, iż trudno się dziwić, że staje się on ulubionym miejscem nie tylko mieszkańców Cięciny i Węgierskiej Górki, ale także licznych turystów, którzy w różnych porach roku przybywają w nasze strony.

Jak wiemy, kościół jest miejscem obecności samego Boga, przestrzenią sakralną, w której nieustannie rozbrzmiewają słowa Chrystusa Pana: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 1,28), a zatem jest kościół także miejscem wiernych, przestrzenią spotkania ludzi z Bogiem. I ten kościół jest takim miejscem, taką przestrzenią, domem Boga, namiotem spotkania, do którego każdego dnia wchodzą wierni mieszkańcy Cięciny i Węgierskiej Górki – i każdego dnia wchodzić będą z pokolenia na pokolenie. Ale nie tylko jest on przestrzenią i miejscem, i domem; jest on także świadectwem naszej miłości do Boga.

Jest świadectwem wiary mieszkańców Cięciny i Węgierskiej Górki, ci bowiem, „którzy Panu Bogu kościoły widome budują – jak mówił ks. Piotr Skarga – pierwej kościółek serdecznie w sobie zbudowali” (Kazania, II, 369).

Jest świadectwem przypominającym słowa św. Pawła Apostoła: „Czy nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?” (1 Kor 3,16), i unaoczniającym, że to te właśnie świątynie ludzkich serc, których fundamentem jest Jezus Chrystus – „fundamentem bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor 3,11) – że to właśnie te świątynie stanowią fundament cięcińskiego kościoła.

I jest znakiem budowania życia na Chrystusie i z Chrystusem, a budować na nim to budować – jak mówił papież Benedykt XVI w Krakowie w 2006 r. – na fundamencie, któremu na imię miłość ukrzyżowana. To budować z Kimś, kto znając nas lepiej niż my sami siebie, mówi do nas: „Drogi jesteś, drogi w moich oczach, nabrałeś wartości i ja cię miłuję” (Iz 43,4). To budować z Kimś, kto zawsze jest wierny, nawet jeśli my odmawiamy wierności, bo nie może zaprzeć się samego siebie (por. 2 Tm 2,13). (…) To oprzeć wszystkie swoje pragnienia, tęsknoty, marzenia, ambicje i plany na Jego woli. To powiedzieć sobie, swojej rodzinie, przyjaciołom i całemu światu, a nade wszystko samemu Chrystusowi: „Panie nie chcę w życiu robić nic przeciw Tobie, bo Ty wiesz, co jest najlepsze dla mnie. Tylko Ty masz słowa życia wiecznego (por. J 6,68)”.

Ogromnie się cieszę, że pan Wawrzyniec Ficoń, znany społecznik i działacz Akcji Katolickiej, tak bardzo rozmiłowany w historii swojej parafii, zebrał bogaty materiał dotyczący budowy kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Cięcinie i uporządkował go w jeden systematyczny wykład. Był to niemały trud, wymagający kilku lat żmudnej pracy i poszukiwań rozproszonych materiałów, ale owocem tego wysiłku jest interesujące opracowanie pt. „Parafia Cięcina – kościół Przemienienia Pańskiego”. Można powiedzieć, że opracowanie to stanowi monumentalny pomnik upamiętniający tych, którzy mieli i mają swój udział w budowie wspólnoty parafialnej i swojego kościoła.

Serdecznie gratuluję Autorowi tego wspaniałego dzieła, które pozostanie na zawsze trwałym śladem miłości mieszkańców Cięciny i Węgierskiej Górki do Pana Boga i Jego Kościoła, a księdzu proboszczowi prałatowi Stanisławowi Bogaczowi oraz wójtowi Piotrowi Tyrlikowi serdecznie dziękuję za pomoc w jego wydaniu. Wszystkim Czytelnikom życzę, by poprzez lekturę tego interesującego opracowania umocnili się w wierze i miłości do Chrystusa i Jego Kościoła oraz jeszcze raz, na nowo uprzytomnili sobie, że są zbudowani „na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus” (Ef 2,20).


+ Tadeusz Rakoczy

Biskup Bielsko - Żywiecki

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Kronika Cięciny

 
als logo
 
Akcja Renowacja
  


Nasi partnerzy


 
Arkom logo
rysianka_team
Żywiec Zdrój logo
mcd electronics
Przedszkole AKUKU
mcd electronics
 
Pomoc dla Marcina Walusiaka
Pomoc dla Majki Galica

Facebook

 fb

 
 
Pomoc dla Majki Galica
Pomoc dla Michała Gluzy
 
Pomoc dla Grażyny
Pomoc dla Grażyny Witos-Fabian

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia